Biorezonance

...abyste se cítili dobře!

Co je biorezonance? 

Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, který se více než 30 let využívá k harmonizaci lidského těla. Kombinuje znalosti tradiční čínské medicíny, kvantové fyziky, biofyziky a německé technologie. Je to neinvazivní metoda s celostním přístupem k pacientovi a stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodní léčby patří do oblasti tzv. alternativní medicíny. 

Biorezonance je založena na tom, že každá buňka v našem těle vyzařuje slabé elektromagnetické vlnění. Jednotlivé orgány a buňky v těle mezi sebou komunikují, a to chemicky, prostřednictvím hormonů, elektrickými vzruchy buněk, ale také buněčnými elektromagnetickými vibracemi. Jestliže komunikace na jedné z těchto úrovní neprobíhá správně a nebo k ní dokonce nedochází vůbec, vzniká v organismu disharmonie neboli nerovnováha, která může vést k nemoci.

Biorezonanční přístroj Bicom pracuje na biofyzikálním principu a zjednodušeně řečeno komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorků, které upravuje a vrací zpět do organismu s cílem nastolit mezi buňkami harmonickou komunikaci. Dochází tak k podpoře a urychlení procesů vedoucích k aktivaci "samoléčebné schopnosti těla" a k nastolení potřebné rovnováhy organismu.  


Pro koho je biorezonance vhodná?

Biorezonanční metoda Bicom a celá terapie je neinvazivní, bezbolestná, bez vedlejších účinků, bez medikace a vhodná pro každého bez omezení věku či zdravotního stavu (kromě těhotných žen do 3. trimestru).


Jak probíhá biorezonanční terapie? 

Diagnostická část přístroje pracuje na principu měření vodivosti v místě akupunkturních bodů. Odchylky od jejich normálních hodnot umožňují diagnostikovat příčiny obtíží na fyzické a psychosomatické úrovni. Pomocí testovacích sad a tenzoru se testují energetické zátěže v organismu, které mohou být příčinou obtíží (např. viry, bakterie, plísně, těžké kovy, geopatogenní zóny nebo potravinové intolerance). Podle vyhodnoceného typu zátěže se stanoví vhodné programy na harmonizaci, odstranění blokády a detoxikaci organismu a stanovuje se terapeutický plán.

Terapeutická část Bicomu snímá pomocí speciálních elektrod kmitočty organizmu, porovnává je s normou, upravuje je pomocí biologického filtru a zharmonizované vrací zpět. Tím dochází k harmonizaci organismu na biofyzikální úrovni a k aktivaci samoregulačních schopností a odstranění obtíží. Podobně lze snímat kmitočty i různých organických nebo anorganických látek a tyto kmitočty dále upravovat. Této možnosti se využívá např. při léčení alergií, bakterií, virů, plísní, závislostí vč. kouření a detoxikace organizmu.


Co můžeme řešit pomocí biorezonance?

Pomocí biorezonance řešíme celostně potíže celého organismu, a to na fyzické i psychické úrovni. Nemoc je často volání těla o pomoc. Proces uzdravování je otázkou dlouhodobého obnovování rovnováhy celého těla, která je kvůli zátěži narušená. Terapie biorezonanční metodou dokáže ale také působit i preventivně a tím předcházet výskytu nemoci. 
Mezi nejčastější obtíže, které biorezonance řeší, patří: psychické potíže nebo stres, zažívací problémy, únava, alergie a potravinové intolerance, detoxikace organismu i jednotlivých orgánů, zátěže v těle (viry, bakterie, plísně), akutní a chronické záněty v těle, bolesti zad, migrény a další druhy bolestí, problémy s nadváhou - chutě na sladké, závislosti - včetně kouření a další. 

Příklad terapií ZDE


Co je to Bicom Body Check? 

Jako doplněk k biorezonanční terapii je možné využít diagnostického skenu Bicom Body Check, což je neinvazivní analytický systém komplementární medicíny, který skenuje, analyzuje a zobrazuje energetický stav pacienta během několika minut. Jedná se o komplexní bioenergetický počítačový sken lidského těla na frekvenční úrovni. Přístroj poskytuje informace o energetických stavech orgánů, tkání a buněk. Zjištěné výsledky vizualizuje, klasifikuje stupeň aktuálních zátěží a určuje jejich možné příčiny. 


Chcete se dozvědět více o biorezonanci?

Zajímavý rozhovor o Biorezonanci s Mgr. Janou Němečkovou: 


Kontakt


Biorezonanční terapie
Ing. Zdena Kadlcová
zdena.kadlcova@gmail.com
+420 607 629 350

Studio Hvězda
Křenova 11, 3. patro, Praha 6 (u metra A - Petřiny)